2. Soustava daní ČR

V tomto tématu nejde jen o to, abychom se naučili základní přehled rozdělení daní v ČR, ale je třeba si uvědomit, že všechny uvedené daně nás mohou provázet naším podnikáním.

Daně jsou významnou součástí státních příjmů, část je příjmem rozpočtu měst a obcí.

Daňová soustava rozlišuje:

 1. Daně přímé
  1. Z příjmů
   • Fyzických osob
   • Právnických osob
  2. Z převodu majetku
   • Dědická
   • Darovací
   • Z převodu nemovitosti
  3. Majetkové
   • Z nemovitých věcí
   • Silniční
   • Z nabytí nemovitých věcí
 2. Daně nepřímé
  1. Daň z přidané hodnoty
  2. Spotřební daně
   • Z piva
   • Z lihu
   • Z vína
   • Z tabáku
   • Z paliv a maziv

Přímé daně jsou konkrétním zdaněním příjmů nebo majetku poplatníka. Jsou odváděny finančním úřadům na základě daňového přiznání poplatníka.

Nepřímé daně jsou zdaněním prodeje zboží nebo služeb a odvádí je a přiznává finančním úřadům plátce těchto daní (prodávající). Tato daň je v podstatě vybírána od kupujícího, který nepodává žádné daňové přiznání a ani si při nákupu zboží nebo služby nemusí uvědomit, že nějakou daň platí.