2. Způsoby vedení agendy

2.1. Základní způsoby vedení agendy

Nejprve si něco málo zopakujeme z modulu daní.

Naučili jsme se, že fyzická osoba (podnikatel) si může stanovit způsob, jakým povede svou agendu a následně jakým způsobem si bude vypočítávat základ daně.

Na výběr jsou následující možnosti:

  • Stane se účetní jednotkou, povede účetnictví.
  • Povede daňovou evidenci.
  • Výdaje uplatní paušálním procentem z příjmů.
  • Zažádá o stanovení daně paušální částkou.

Existuje však i povinnost fyzických osob - podnikatelů vést účetnictví. Najdeme to v ustanovení Zákona o účetnictví 563/1991 Sb. v §1 odstavec 2.

Povinnost vést účetnictví mají:

  • právnické osoby se sídlem na území České republiky,
  • zahraniční osoby, pokud na území ČR podnikají,
  • fyzické osoby-podnikatelé, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku,
  • fyzické osoby-podnikatelé, pokud jejich obrat přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 miliónů Kč,
  • fyzické osoby-podnikatelé, pokud jsou členem sdružení a jeden ze členů sdružení se stal účetní jednotkou.

Zaměříme se na vedení jednotlivých způsobů evidence příjmů a výdajů v závislosti na typu zvolené agendy. Nejjednodušší agendu v sobě zahrnuje způsob, kdy si výdaje vypočítáváme procentem z příjmů. Tím také začneme.