2. Podnikatelský plán

2.1. Co je podnikatelský plán

Nejprve si řekněme, co to vlastně podnikatelský plán je. Definice říká, že:

Podnikatelský plán je dokument, který objektivně a reálně popisuje a konkretizuje podnikatelský koncept a analyzuje okolnosti, které jej ovlivňují.
 

Podnikatelským konceptem může být podnikatelský nápad, řešení krize, vstup na nový trh apod. Co znamená zásada objektivně a reálně si vysvětlíme v dalších kapitolách.

Podnikatelský plán by měl zachycovat následující informace:

 části podnikatelského plánu2.2. Účel podnikatelského plánu

Plánování je spojeno s podnikáním ve všech jeho stádiích. My se však budeme nyní věnovat pouze plánovaní, které je spojeno se zahájením podnikání – sestavení podnikatelského plánu pro rozjezd podniku.

Proč je podnikatelské plánování důležité?

Účel podnikatelského plánu vždy ovlivní jeho obsah. Zpravidla dojde k podrobnějšímu rozepsání vybraných kapitol (např. při plánu pro vyřešení krize v podniku bude kladen důraz na kalkulace, organizaci a řízení, méně již budou rozepsány kapitoly o historii podniku. Při podnikatelském plánu pro banku bude kladen důraz na informace o firmě, řídícím týmu, průzkum trhu apod.).

Při úvahách o podobě podnikatelského plánu je potřeba promyslet, kdo ho bude číst a pro koho je určen. Tomu potom přizpůsobíme rozsah jednotlivých kapitol.

2.3. Význam podnikatelského plánu

Podnikatelský plán je většinou lidí chápán jako zbytečný kus popsaného papíru, jehož příprava pouze zdržuje od vlastního podnikání. Pokud se k tomu přidá spíše praktické zaměření lidí, kteří vstupují do malého podnikání, jako jsou řemeslníci a praktici všeho druhu, je velmi obtížné o smysluplnosti podnikatelského plánu někoho přesvědčit.

 Mnoho lidí se ale neuvědomuje, že principu, na kterém je založeno plánování, využíváme všichni v každodenním životě. Často jde o zcela automatické chování, které ani nepovažujeme za postup podle plánu.

Stačí, abychom chtěli jít do kina – i taková maličkost vyžaduje plán. Vyjdete z domu, musíte dojít k nejbližší zastávce MHD, nasednout do správného autobusu, na správné zastávce vysednout apod. Pokud byste neměli tento „plán“ v podobě např. vysednutí na čtvrté zastávce, vysedli byste zcela náhodně, možná správně, možná špatně, možná byste do kina dorazili, možná ne, nebo byste přišli pozdě.

Mít plán se opravdu vyplatí a má to svůj význam. Pokud máte v plánu vysednout na čtvrté zastávce, a ocitnete se na páté, okamžitě vyhodnotíte, že jste někde jinde, než jste měli
v plánu a uděláte nápravu, a také víte, jak má náprava vypadat (snažíte se dostat co nejrychleji na správnou zastávku).

Obdobné to je i s podnikáním, pouze s tím rozdílem, že u podnikání jde o daleko víc než o několik ztracených minut a možná bolavé nohy. Jde o peníze, o možnost ztratit výsledky měsíčního i několikaletého úsilí a další hodnoty.

Pokud stále ještě o významu tvorby podnikatelského pochybujete, v další kapitole vám přinášíme seznam přínosů plynoucích z existence podnikatelského plánu.