1. Úvod

dreamstime 9878652V tomto modulu naleznete důležité informace, které se týkají zákonných povinností při zahájení podnikání.

Každý, kdo si vytvoří jasnou představu o svém podnikání z pohledu jeho reálnosti a životaschopnosti (více informací v modulu Podnikání), musí při samotné realizaci podnikatelského záměru dodržovat celou řadu státem daných pravidel. V opačném případě by docházelo k nepřehledné situaci a v mnoha případech také k porušování zákonů či nedodržování povinností podnikatele. V rámci tohoto modulu je problematika založení podniku přehledně zpracována tak, aby vám poskytla základní orientaci a přehled o všech povinnostech bez nutnosti zdlouhavého čtení jednotlivých zákonů.

V modulu Založení podniku se budeme zabývat:

  • zahájením podnikání,
  • živnostenským ponikáním,
  • založením společnosti s ručením omezeným,
  • založením dalších právních forem společností, a
  • dalšími možnostmi zahájení podnikání.

Po prostudování tohoto modulu by jste měli být schopni si vybrat, kterým způsobem chcete zahájit podnikání a co vše je k tomu potřeba.