2. Význam marketingu

2.1. Definice marketingu

Existuje řada definic, které popisují marketing, ale všechny mají jednoho společného jmenovatele – zákazníka, jeho potřeby a proces uspokojování těchto potřeb.

  Pozor  

Pozor

Marketing je nesprávně spojován pouze s pojmy reklama nebo prodej. Marketing není synonymem těchto dvou pojmů. Jeho funkce jsou mnohem rozsáhlejší.

 
 

Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a vhodným způsobem, který zajišťuje plnění cílů firmy, podniku nebo organizace.

Marketing je klíčem k úspěchu každého obchodu, každého podnikání. Lidé si marketing často zaměňují s reklamou a propagací, které jsou pouze součástí marketingu. Marketing je komplexním souborem činností, které vedou k uspokojování potřeb zákazníka a vytváření firemního zisku.