1. Úvod

dreamstime 2208443Když se vám bude v podnikání dařit, brzy budete potřebovat najít lidi, kteří pro vás budou pracovat. Pojďme se podívat, co vás při zaměstnávání pracovníků čeká…

Práce s lidmi, chcete-li řízení lidských zdrojů, je jednou z nejnáročnějších oblastí podnikání. Vyžaduje odborné znalosti a navíc velmi závisí na osobnosti manažera či podnikatele. Umění „vést lidi“ významně ovlivní váš úspěch v podnikání.


V tomto modulu se budeme věnovat:

  • Vyhledávání lidí
  • Příjmu zaměstnanců
  • Adaptaci a zapracování
  • Vzdělávání a osobnímu rozvoji
  • Rozmísťování pracovníků
  • Hodnocení, odměňování a motivaci
  • Pracovním podmínkám
  • Legislativním podmínkám
  • Propouštění zaměstnanců

Tato problematika prostupuje všemi ostatními činnostmi v podniku a je úzce spojena zejména s legislativou, bezpečností a ochranou zdraví při práci a komunikačními dovednostmi. S těmito oblastmi se můžete blíže seznámit ve speciálních modulech.