2. Zahájení podnikání

2.1. Než začnete…

Než se do podnikání pustíte, budete si muset zodpovědět několik základních otázek, které vaše podnikání zásadně ovlivní.

Co a kolik? To znamená vědět, co budete vyrábět či jakou službu budete poskytovat a v jakém množství. V ideálním případě mějte svůj záměr podpořen výsledky průzkumu trhu. (Více v modulech Podnikatelský plán a Marketing.)

Jak a kde? Tj. jaké budu používat technologie, pomůcky a kde budu své podnikání provozovat. (Více v modulu Podnikatelský plán)

Jaké budu potřebovat finanční prostředky? Při výběru předmětu podnikání je nutno zvážit finanční možnosti, připravit si zakladatelský rozpočet. (Více v modulu Podnikatelský plán)

S kým budu spolupracovat? Budu pro svou činnost potřebovat další zaměstnance? Budu potřebovat spolupráci s externími firmami? (Více v modulu Podnikatelský plán)

Jaká právní forma je pro můj záměr a mé podmínky nejvhodnější? Každá právní forma má své výhody anevýhody. Povíme si o nich dále.

Kdo je moje konkurence? Udělejte si analýzu konkurence, zvažte, zda máte za stávajících podmínek šanci na trhu uspět a co bude vaše konkurenční výhoda. (Více v modulech Podnikatelský plán a Marketing.)