Testy osobnostních předpokladů k podnikání

V této části testu se o sobě dozvíte jaké máte osobnostní předpoklady, jestli jste introvert či extrovert, zda jste asertivní, seběvědomí a jaké máte předpoklady k úspěchu.

To jsou totiž všechno vlastnosti, které by měl podnikatel mít.

Testy osobnostních předpokladů k podnikání:

Testy osobnostních předpokladů k podnikání