error messagebox
00:00

Test manažerských předpokladůKaždý manažer disponuje určitými předpoklady jak vrozenými, tak i získanými. S vrozenými předpoklady se jedinec rodí, nedají se výchovou moc ovlivňovat. Velmi důležité pro rozhodování manažera jsou také předpoklady získané. S těmi se sice jedinec nerodí, ale získává je výchovou a vzděláním.

Je možné zde také řadit i intelektuální vlastnosti, které jsou sice vrozené, ale dají se alespoň mírně ovlivnit výchovou. Manažerské dovednosti lze členit na technické, lidské a koncepční.

Pojďte se podívat, jak jste na tom vy.

Test spustíte kliknutím na oranžovou šipku.

 


Powered by Joomla extension JoomlaQuiz Deluxe Software.