Testy odborných předpokladů k podnikání

Na podnikatele jsou kladeny poměrně vysoké nároky týkající se šíře znalostí v jednotlivých oblastech řízení firmy. Od zpracování kvalitního podnikatelského plánu, právních a administrativních náležitostí spojených se založením podniku, přes zajištění činností spojených s marketingem, účetnictvím, zaměstnáváním pracovníků a dalšími oblastmi řízení, až po potřebu řešení každodenních problémů spojených s chodem firmy.

Čím více znalostí máte či získáte, tím lépe dokážete svoji firmu úspěšně řídit a snížit rizika s podnikáním spojená.

Testy odborných předpokladů k podnikání:

Testy odborných předpokladů k podnikání