1. Úvod

accounting-work-911459-mDaně a s nimi související povinnosti (především pak každoroční daňové přiznání) jsou strašákem většiny podnikatelů. Bez nich to ale nejde a proto je pro vás připraven modul Daně, kde se dozvíte vše potřebné. Důležité je se zorientovat v jednotlivých daních a jejich předmětech, poplatnících, termínech podání a samozřejmě také výpočtu. 

Co se v následujícím modulu naučíme?

  • soustavu daní ČR,
  • daň z příjmů fyzických osob,
  • daň z příjmů právnických osob,
  • společná ustanovení daní z příjmů,
  • odpisy majetku,
  • daňová přiznání,
  • daň z přidané hodnoty,
  • ostatní daně, a
  • daňový řád.

Po prostudování tohoto modulu si vytvoříte ucelený přehled o daních, které se týkají podnikání fyzických osob (OSVČ) a právnických osob (s.r.o., a.s.). Dále si vytvoříte základní orientaci v oblasti zdaňování příjmů, v oblasti daňově uznatelných výdajů (nákladů).

Klidný spánek je důležitý pro vaše podnikání. Proto smyslem tohoto modulu je i to, abyste mohli v klidu usínat bez obavy, zda bylo v termínu odevzdáno daňové přiznání a odvody daní uhrazeny včas.