1. Úvod

dreamstime 2291612Podnikatelský plán je často vnímán jako zbytečný kus popsaného papíru, jehož příprava není pro budoucího podnikatele důležitá a pouze zdržuje od samotného zahájení podnikání. Pokud k tomu vezmeme v úvahu spíše praktické zaměření těch, kteří do podnikání vstupují, je nasnadě ukázat, že podnikatelský záměr má pro podnikání skutečný význam.

V tomto modulu se dozvíte:

  • co je podnikatelský plán a jaké jsou jeho přínosy,
  • jak významné je finanční plánování,
  • co jsou základní pojmy finančního řízení,
  • jaké jsou zásady sestavování podnikatelského plánu,
  • jak vypadá osnova podnikatelského plánu a co by měli konkrétní body obsahovat,
  • co je to ekonomika projektu, a
  • jak lze financovat podnikatelský záměr.

Po prostudování modulu byste měli být schopni vytvořit vlastní podnikatelský plán a zajistit jeho financování. Také se budete orientovat v základních pojmech, které je nezbytné znát při startu vašeho podnikání.