1. Úvod

dreamstime 6589329Pojištění je důležitým tématem pro podnikatele, protože musí platit povinné výdaje na pojištění zaměstnanců a také si hlídat své vlastní povinnosti. Podnikání je také spojeno se spoustou rizik, kdy je vhodné se proti nim chránit různými typy pojištění. My se budeme v tomto modulu zabývat spíše ze zákona povinným pojištěním a o dalších možnostem pojištění se můžete dočíst opět na našem portále iPodnikatel.cz.

Modul řeší v jednotlivých kapitolách sociální a zdravotní pojištění.

V modulu Pojištění probereme tato témata:

 • Kdo a kdy se stává osobou samostatně výdělečně činnou
 • Jaké povinnosti má OSVČ
 • Jak vzniká účast na důchodovém pojištění OSVČ
 • Co je podmínkou účasti na nemocenském pojištění
 • Kdy a kolik platit na sociální zabezpečení.
 • Účel zdravotního pojištění, zákony, účast na pojištění, plátci pojistného, vymezení osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).
 • Registrace OSVČ.
 • Vyměřovací základ OSVČ.
 • Placení zdravotního pojištění pro OSVČ.
 • Roční zúčtování pojistného pro OSVČ neboli „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ“.
 • Zaměstnavatel.
 • Pojištění v rámci Nařízení EU.

V části o „sociálním pojištění“ přinášíme návod, jak postupovat, abyste se efektivně orientovali při jednání na okresní správě sociálního zabezpečení, kde budete vyřizovat vše potřebné pro zajištění účasti a také dávek, důchodového a nemocenského pojištění osoby samostatně výdělečně činné.

Dozvíte se také vše o okolnostech, jež souvisí s placením pojistného na sociální zabezpečení OSVČ.

Po prostudování druhé části modulu, týkající se zdravotního pojištění, budete znát základní oblasti zákonného zdravotního pojištění v ČR. Poznáte zákony, kterými se řídí ZP, účel ZP, plátce ZP, povinnosti OSVČ, kombinace placení ZP pro OSVČ. Zaměříme se i na zaměstnavatele, jako plátce zdravotního pojištění. Nakonec v praxi budete schopni spočítat, kolik máte platit na ZP. Okrajově se dotkneme ZP v rámci států EU, dle Nařízení EU.

Pro studium zákonného zdravotního pojištění můžete využít www stránky VZP ČR. Zde se nacházejí i základní formuláře dané zákonem.

V tomto modulu je podnikatelem fyzická osoba, tedy osoba samostatně výdělečně činná, která nepodniká jako firma, tzn., že nepodniká jako právnická osoba, např. společnost s ručením omezeným či akciová společnost apod.