2. Vyhledávání zaměstnanců

2.1. Inzerce volného pracovního místa

Před tím, než začnete hledat nové zaměstnance, si dobře rozmyslete, zda jej skutečně potřebujete.

Zaměstnat člověka totiž znamená náklady nejen na jeho mzdu, ale také na povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění. Proto dobře zvažte, zda nejde situaci řešit např. smlouvou na dodávku služeb s externí firmou (např. zpracování účetnictví, úklidové služby, apod.).

Pokud jste se již pro příjem nového zaměstnance rozhodli, je nutné zvolit správnou formu oslovení potencionálních uchazečů. Důležité je položit si otázku, koho chci svojí nabídkou oslovit a podle toho zvolit formu inzerce volného pracovního místa. Je taky nutné zvážit aktuální situaci na trhu práce – pokud je vysoká nezaměstnanost, nebude zřejmě třeba do náboru investovat velké prostředky. Pokud je naopak nezaměstnanost nízká, bude třeba počítat s vyššími náklady a zřejmě i delším časem, než toho správného člověka najdeme.

Přečtěte si, jakých chyb se vyvarovat při náboru zaměstnanců.

   Příklad  

Příklad

Tabulka ukazuje přehled základních možností oslovení uchazečů o práci.

 

 
 
Medium Hlavní výhoda Hlavní nevýhoda Kdy je tato metoda vhodná?
Inzerce v regionálním tisku Osloví uchazeče z daného regionu, oproti internetové inzerci nízká cena. Osloví méně uchazečů než internet, osloví pouze uchazeče, kteří aktivně hledají práci. Pro hledání pracovníků na nižší a střední pozici.
Inzerce na internetu Osloví větší množství uchazečů, snadné zajištění inzerce, rychlá komunikace s uchazeči. Vyšší cena, ne všichni lidé mají pravidelný přístup na internet. Pro hledání pracovníků na vyšší a střední pozice.
Inzerce na úřadu práce Je zdarma, osloví uchazeče, kteří mohou nastoupit ihned. Oslovuje úzký okruh uchazečů (pouze z řad nezaměstnaných). Zaměstnavatel má povinnost ohlašovat všechna volná místa na úřadě práce.
Oslovení kolegů a známých Zdarma, doporučení zaměstnanci mají snahu nezklamat toho, kdo je doporučil. Ne vždy jsou doporučená uchazeči vhodní pro dané pracovní místo. Vzhledem k tomu, že je zdarma, je vhodná vždy, je však nutné oslovovat pouze lidi, kterým důvěřuji.
Využití personální agentury Úspora času. Vysoká cena, ne vždy odpovídající služby. Metoda je vhodná spíše pro velké podniky při obsazování míst v top managementu.
 
 
  Pozor  

Pozor

Mějte také na paměti, že nalezení vhodného zaměstnance zabere nějaký čas, proto je dobré začít zaměstnance hledat v dostatečném časovém předstihu. Je také možné, že vámi vybraný kandidát nebude moci nastoupit ihned (např. z důvodu výpovědní lhůty u stávajícího zaměstnavatele).