1. Úvod

dreamstime 13294719Komunikační dovednosti jsou nezbytnou výbavou pro každého podnikatele, protože pro podnikání je velmi důležité navázat kontakt se zákazníkem. Tento kontakt můžete navázat buď prostřednictvím elektronické komunikace, obchodního jednání, po telefonu či jiným způsobem. Důležité je, že vždy musíte se zákazníkem komunikovat. Komunikace probíhá na mnoha úrovních a je důležité vědet jaké komunikační signály "vysílat" k budoucím i stávajícím zákazníkům či obchodním partnerům. To se naučímte v tomto modulu.

Obsahem tohoto modulu budou:

  • komunikační dovednosti,
  • asertivita,
  • obchodní jednání,
  • zásady správného telefonování,
  • etiketa,
  • image, a
  • time management.

Po prostudování tohoto modulu získáte přehled o tom, jak komunikovat s lidmi, jak se lépe prosadit, jak vést obchodní jednání. Také se dozvíte, jak správně telefonovat, získáte přehled o tom, jak se chovat ve společnosti a návod, jak efektivně využívat svůj čas.

Pro studium tohoto modulu nepotřebujete žádné vstupní znalosti.