2. Komunikace

2.1. Základy komunikace

holkaUvědomujeme si, kolikrát se během jediného dne účastníme komunikace?

Kolikrát denně se nahlas pozdravíme, řekneme ano nebo ne, popovídáme si s kamarádem, sdělíme si své zážitky, usmějeme se, podáme si ruku, odmítavě zavrtíme hlavou…To vše jsou různé formy komunikace.

Komunikační dovednosti tvoří základ toho, čemu se obecně říká umění jednat s lidmi.

Správné zvládnutí komunikačních dovedností je nezbytné i pro podnikatele, chce-li být úspěšný. Vždyť při svém podnikání se setkává s mnoha lidmi, které musí přesvědčit, domluvit se s nimi, vyjednat dobré podmínky…

Komunikace je nevyhnutelná, dochází k ní i tehdy, když komunikovat nechceme. I když sedíme, nic neříkáme, díváme se z okna, tak přesto komunikujeme a druhá osoba může odvodit z našeho chování řadu sdělení. Dáváme tak najevo např. nezájem, nudu, …

Mlčení je sice absencí zvuku, ale není absencí komunikace. Naše mlčení komunikuje zrovna tak intenzivně jako jakékoli slovní vyjádření. Mlčením se dává najevo rozmrzelost nebo zlost. Mlčení může vyjadřovat náklonnost nebo lásku, zejména ve spojení s dlouhými vzájemnými pohledy do očí. Někdy je známkou rozpaků, úzkosti, nesmělosti.