2. Historie podnikání versus současnost

Historie podnikáníPočátky podnikání sahají až do pravěku, kdy se v dobách lovců a sběračů do velké míry sdílely ekonomické zdroje skupiny (loviště, znalosti, technika lovu, složitější nástroje apod.), které byly zdrojem bohatství této skupiny a tím i jednotlivců. Všichni vlastnili a znali všechno.

V dobách zemědělců a pastevců se začaly vytvářet sociální rozdíly na základě vlastnictví hmotných statků. Úspěch v daleko větší míře než na znalostech a schopnostech jednotlivce závisel právě na velikosti vlastněných hmotných statků. Tito privilegovaní vlastníci si také udržovali znalosti, ke kterým ostatní populace neměla přístup. Úspěch jednotlivce byl ve velké míře svázán s majetkem rodičů – odvíjel se totiž od zděděné půdy, chovné zvěře apod. (úspěšní rodiče u zemědělských společností poskytovali 11x vyšší pravděpodobnost úspěchu svému potomkovi a u pasteveckých dokonce 20x vyšší).

V dnešní době – době internetu dochází k tomu, že znalosti se obdobně jako v prvobytně pospolné společnosti opět šíří a předávají snadněji a zdarma. Tím se moderní společnosti internetového věku dostávají na úroveň společností lovců a sběračů (rovnoměrné rozdělování znalostí).

Zvyšuje se tak podstatně šance pro vznik bohatství, založeném na znalostech a schopnostech jednotlivců, bez vlivu vlastnictví hmotných statků předaných rodiči.

V moderních západních společnostech je úspěch mnohem více založen na znalostech a sociálních kontaktech a jejich využívání. Takový kapitál se dětem předává mnohem hůře než půda, dobytek, továrny či peníze.

A jaká je tedy budoucnost podnikání?

Žádná aktivita nenabízí takovou šanci pro zlepšení ekonomické situace, sociální mobilitu, seberealizaci atd., jako podnikáni. Odměňuje odvahu, výkonnost bez ohledu na předsudky nebo rozdíly mezi lidmi. To jsou podstatné předpoklady a příležitosti k tomu, aby jedinci využívali podnikání ve větší míře než doposud.