Cena Wild cat pro kurz shrnující základy podnikání

Ke konci října 2012 proběhlo v Paříži vyhodnocení projektů na podporu a rozvoj podnikání realizovaných v rámci Evropské unie. Online kurz portálu www.iPodnikatel.cz Podnikání v kostce (tehdy ještě pod jménem Základy podnikání online), který vznikl s cílem usnadnit začínajícím podnikatelům první kroky v podnikání, byl expertní poradní komisí projektu ENSPIRE EU vyhodnocen jako nejlepší ze všech zapojených projektů z celkem 11 členských zemí a získal označení „wild cat“.

Projekt ENSPIRE EU poukazuje na nejlepší evropské projekty, jejichž cílem je podpořit podnikání regionálně, ale mohou být díky svým silným stránkám inspirací i pro další evropské regiony.

Kurz Podnikání v kostce byl v konkurenci 15 evropských projektů zvolen jako nejlepší „best practice“ pro svůj inovativní přístup ke vzdělávacímu procesu začínajících podnikatelů, komplexnost a dostupnost.

„Až do doby, kdy byl tento nástroj vytvořen, nikdo nevěřil, že vzdělávání začínajících podnikatelů a trénink získaných podnikatelských dovedností jsou možné bez face-to-face komunikace,“ komentuje jednu z klíčových výhod online kurzu expertní poradní komise projektu ENSPIRE EU, která ocenila zejména.

Praktičnost

Online forma vzdělávání základů podnikání se ukázala být mezi zapojenými projekty z Velké Británie, Francie, Španělska, Dánka, Švédska, Polska, Maďarska, Slovinska, Rumunska, Kypru a České republiky silnou konkurenční výhodou, která má své pozitivní dopady i do praktického života začínajících podnikatelů. Online kurz je možné online absolvovat z jakéhokoliv místa České republiky na počítači s přístupem k Internetu.

Dostupnost

Dostupnost kurzu byla vyzdvihnuta také v dimenzi cenové, která umožňuje zájemcům kurz absolvovat s náklady mnohem nižšími, než které je třeba vynaložit na běžné prezenční kurzy či jiné metody vzdělávání.

Komplexnost

Neméně důležitou roli sehrála při hodnocení iniciativ zapojených do projektu ENSPIRE EU komplexnost rozvoje podnikatelských dovedností. Komise ocenila, že online kurz nenabízí pouze běžné vzdělávací okruhy odborných témat jako je marketing, právo, management, účetnictví apod., ale věnuje se široce také motivaci a sebezhodnocení (autoidentifikaci) osobních předpokladů k podnikání s detailním doporučením pro každého účastníka online kurzu. Vedle toho komise vyzdvihla také interaktivní aplikaci na tvorbu podnikatelského plánu, která je provázaná se studijními texty a „je značně zjednodušená, takže jej může využít začínající podnikatel každý bez nutnosti pokročilých znalostí ekonomiky“, jak se uvádí v hodnotící zprávě ENSPIRE EU Toolkit.